Bảng Ngọc Kayn
A
Jungle

Bảng Ngọc Kayn

Lưỡi Hái Darkin
Trảm
Q
Phá
W
Bộ
E
Nhập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kayn runes

Kayn Chinh Phục

Chinh Phục
Cảm Hứng
Đòn Phủ Đầu
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
96%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
11%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
89%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
56%
44%
0%
>99%
0%
0%
8%
74%
19%
44%
43
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Kayn runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kayn.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
57%
Đòn Phủ Đầu
41%
2%
Rune Path Trend
Đòn Phủ Đầu
12.22
50%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.21
49%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.20
76%