Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Kayn
A
Jungle

Bảng Ngọc Kayn

Lưỡi Hái Darkin
Trảm
Q
Phá
W
Bộ
E
Nhập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
3/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Kayn Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
4%
Thú Săn Mồi
52%
Thu Thập Hắc Ám
44%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
98%
Mắt Thây Ma
4%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
96%
Thợ Săn Tham Lam
17%
Thợ Săn Tài Tình
37%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
46%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
44%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
54%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
2%
Thấu Thị Vũ Trụ
96%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Offense
61%
Offense
39%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
88%
Flex
9%
36%
11