Bảng Ngọc Kayn
S
Jungle

Bảng Ngọc Kayn

Lưỡi Hái Darkin
Trảm
Q
Phá
W
Bộ
E
Nhập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
7/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Kayn Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
<1%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
>99%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
>99%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
100%
Thợ Săn Tham Lam
47%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
50%
Thợ Săn Tối Thượng
3%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
5%
Thăng Tiến Sức Mạnh
66%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
34%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
11%
Cuồng Phong Tích Tụ
84%
Offense
67%
Offense
33%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
91%
Flex
9%
51%
29