Bảng Ngọc Kayn
S
Jungle

Bảng Ngọc Kayn

Lưỡi Hái Darkin
Trảm
Q
Phá
W
Bộ
E
Nhập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
11/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Áp Đảo as Kayn Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
99%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
2%
Mắt Thây Ma
33%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
65%
Thợ Săn Kho Báu
96%
Thợ Săn Tài Tình
1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
3%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
69%
Offense
32%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
36%
Flex
41%
Flex
23%
53%
45