Bảng Ngọc Yorick
C
Top

Bảng Ngọc Yorick

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Tử Lễ
Q
Vòng Tròn Tăm Tối
W
Màn Sương Than Khóc
E
Khúc Ca Hắc Ám
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Yorick Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
97%
Giáp Cốt
3%
Lan Tràn
97%
Tiếp Sức
3%
Kiên Cường
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
63%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
37%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
3%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
97%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
60%
Flex
40%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
81%
9