Bảng Ngọc Yorick
B
Top

Bảng Ngọc Yorick

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Tử Lễ
Q
Vòng Tròn Tăm Tối
W
Màn Sương Than Khóc
E
Khúc Ca Hắc Ám
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Yorick Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
50%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
50%
Lan Tràn
100%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
100%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
50%
Offense
50%
Offense
0%
Offense
50%
Flex
50%
Flex
0%
Defense
50%
Flex
50%
Flex
0%
59%
7