Bảng Ngọc Diana
S
Jungle

Bảng Ngọc Diana

Gươm Ánh Trăng
Trăng Lưỡi Liềm
Q
Thác Bạc
W
Trăng Non
E
Trăng Mờ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/16
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Diana Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
34%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
66%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
74%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
26%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
2%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
83%
Flex
13%
97%
198