Bảng Ngọc Diana
A
Jungle

Bảng Ngọc Diana

Gươm Ánh Trăng
Trăng Lưỡi Liềm
Q
Thác Bạc
W
Trăng Non
E
Trăng Mờ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
79/79
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Diana Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
58%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
65%
Đốn Hạ
1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
34%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
1%
Bước Chân Màu Nhiệm
93%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
6%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
2%
Thấu Thị Vũ Trụ
96%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
70%
Flex
34%
66%
320