Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Diana
C
Jungle

Bảng Ngọc Diana

Gươm Ánh Trăng
Trăng Lưỡi Liềm
Q
Thác Bạc
W
Trăng Non
E
Trăng Mờ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Diana Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
98%
Hiện Diện Trí Tuệ
2%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
39%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
61%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
65%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
35%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
22%
96%
199