Bảng Ngọc Samira
A
Adc

Bảng Ngọc Samira

Thích Thể Hiện
Ứng Biến
Q
Lốc Kiếm
W
Đánh Liều
E
Hỏa Ngục Liên Xạ
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
16/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Samira Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
2%
Đắc Thắng
5%
Hiện Diện Trí Tuệ
93%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
6%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
94%
Nhát Chém Ân Huệ
50%
Đốn Hạ
26%
Chốt Chặn Cuối Cùng
24%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
98%
Tác Động Bất Chợt
1%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
93%
Flex
8%
96%
178