Bảng Ngọc Samira
A
Adc

Bảng Ngọc Samira

Thích Thể Hiện
Ứng Biến
Q
Lốc Kiếm
W
Đánh Liều
E
Hỏa Ngục Liên Xạ
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
3/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Samira Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
92%
Hiện Diện Trí Tuệ
8%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
3%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
97%
Nhát Chém Ân Huệ
35%
Đốn Hạ
14%
Chốt Chặn Cuối Cùng
51%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
76%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
22%
Thợ Săn Kho Báu
98%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
94%
Flex
7%
92%
98