Bảng Ngọc Samira
B
Adc

Bảng Ngọc Samira

Q
W
E
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
5/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Samira runes

Samira
...

...
...
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
89%
11%
91%
54
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Samira runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Samira.
Đặc quyền Then chốt
>99%
<1%
<1%
Rune Path Trend
13.11
88%
13.10
91%
13.9
96%