Bảng Ngọc Samira
C
Adc

Bảng Ngọc Samira

Thích Thể Hiện
Ứng Biến
Q
Lốc Kiếm
W
Đánh Liều
E
Hỏa Ngục Liên Xạ
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Samira Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
10%
Hiện Diện Trí Tuệ
90%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
3%
Huyền Thoại: Hút Máu
93%
Nhát Chém Ân Huệ
37%
Đốn Hạ
28%
Chốt Chặn Cuối Cùng
34%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
95%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
5%
Thợ Săn Tham Lam
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
7%
Offense
93%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
86%
Flex
15%
96%
54