Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Yasuo
S
Mid

Bảng Ngọc Yasuo

Đạo Của Lãng Khách
Bão Kiếm
Q
Tường Gió
W
Quét Kiếm
E
Trăn Trối
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
15/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Yasuo Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
3%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
94%
Hồi Máu Vượt Trội
1%
Đắc Thắng
99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
91%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
6%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
52%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
47%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
8%
Ngọn Gió Thứ Hai
33%
Giáp Cốt
59%
Lan Tràn
10%
Tiếp Sức
31%
Kiên Cường
59%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
51%
Flex
50%
81%
64