Bảng Ngọc Yasuo
A
Mid

Bảng Ngọc Yasuo

Đạo Của Lãng Khách
Bão Kiếm
Q
Tường Gió
W
Quét Kiếm
E
Trăn Trối
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Yasuo runes

Yasuo Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
92%
Bước Chân Thần Tốc
1%
Chinh Phục
7%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
98%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
1%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
16%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
83%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
7%
Ngọn Gió Thứ Hai
65%
Giáp Cốt
27%
Lan Tràn
33%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
65%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
4%
26%
70%
92%
31
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Yasuo runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Yasuo.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
92%
Chinh Phục
6%
Bước Chân Thần Tốc
1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.22
80%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.21
87%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.20
100%