Bảng Ngọc Yasuo
S
Mid

Bảng Ngọc Yasuo

Đạo Của Lãng Khách
Bão Kiếm
Q
Tường Gió
W
Quét Kiếm
E
Trăn Trối
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
11/19
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Yasuo Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
41%
Chinh Phục
59%
Hồi Máu Vượt Trội
11%
Đắc Thắng
89%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
48%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
52%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
69%
Giáp Cốt
31%
Lan Tràn
26%
Tiếp Sức
22%
Kiên Cường
51%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
45%
Flex
55%
76%
72