Bảng Ngọc Yasuo
S
Mid

Bảng Ngọc Yasuo

Đạo Của Lãng Khách
Bão Kiếm
Q
Tường Gió
W
Quét Kiếm
E
Trăn Trối
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
13/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Yasuo Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
96%
Bước Chân Thần Tốc
2%
Chinh Phục
2%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
4%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
30%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
70%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
5%
Ngọn Gió Thứ Hai
67%
Giáp Cốt
27%
Lan Tràn
18%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
66%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
27%
Flex
70%
94%
81