Bảng Ngọc Shen
A
Top

Bảng Ngọc Shen

Lá Chắn Kiếm Khí
Công Kích Hoàng Hôn
Q
Bảo Hộ Linh Hồn
W
Vô Ảnh Bộ
E
Nhất Thống
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Shen Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
>99%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
97%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
78%
Giáp Cốt
21%
Lan Tràn
23%
Tiếp Sức
66%
Kiên Cường
10%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
82%
Vị Máu
17%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
<1%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
4%
Thợ Săn Tối Thượng
96%
Offense
50%
Offense
49%
Offense
2%
Offense
88%
Flex
10%
Flex
2%
Defense
2%
Flex
81%
Flex
17%
79%
33