Bảng Ngọc Shen
A
Top

Bảng Ngọc Shen

Lá Chắn Kiếm Khí
Công Kích Hoàng Hôn
Q
Bảo Hộ Linh Hồn
W
Vô Ảnh Bộ
E
Nhất Thống
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Shen Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
99%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
70%
Giáp Cốt
29%
Lan Tràn
30%
Tiếp Sức
56%
Kiên Cường
14%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
92%
Vị Máu
7%
Tác Động Bất Chợt
1%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
1%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
99%
Offense
41%
Offense
59%
Offense
0%
Offense
92%
Flex
7%
Flex
1%
Defense
3%
Flex
85%
Flex
12%
86%
20