Bảng Ngọc Shen
A
Top

Bảng Ngọc Shen

Lá Chắn Kiếm Khí
Công Kích Hoàng Hôn
Q
Bảo Hộ Linh Hồn
W
Vô Ảnh Bộ
E
Nhất Thống
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Shen Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
94%
Kiểm Soát Điều Kiện
13%
Ngọn Gió Thứ Hai
58%
Giáp Cốt
29%
Lan Tràn
35%
Tiếp Sức
39%
Kiên Cường
26%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
68%
Vị Máu
32%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
100%
Offense
45%
Offense
55%
Offense
0%
Offense
81%
Flex
16%
Flex
3%
Defense
42%
Flex
39%
Flex
19%
72%
7