Bảng Ngọc Shen
A
Top

Bảng Ngọc Shen

Lá Chắn Kiếm Khí
Công Kích Hoàng Hôn
Q
Bảo Hộ Linh Hồn
W
Vô Ảnh Bộ
E
Nhất Thống
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
35/32
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Shen runes

Shen Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Áp Đảo
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
98%
Kiểm Soát Điều Kiện
4%
Ngọn Gió Thứ Hai
82%
Giáp Cốt
15%
Lan Tràn
10%
Tiếp Sức
48%
Kiên Cường
42%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
84%
Vị Máu
14%
Tác Động Bất Chợt
2%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
2%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
98%
53%
48%
<1%
80%
14%
4%
29%
64%
7%
90%
113
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Shen runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Shen.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
96%
3%
1%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Áp Đảo
13.1
90%
Quyền Năng Bất Diệt
Áp Đảo
12.23
96%
Quyền Năng Bất Diệt
Áp Đảo
12.22
93%