Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Aphelios
D
Adc

Bảng Ngọc Aphelios

Sát Thủ Và Tiên Tri
Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Đổi
W
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Ánh Trăng Dẫn Lối
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
50/51
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Aphelios Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
46%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
54%
Hồi Máu Vượt Trội
29%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
71%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
16%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
84%
Nhát Chém Ân Huệ
37%
Đốn Hạ
62%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
>99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
84%
Flex
19%
91%
445