Bảng Ngọc Aphelios
D
Adc

Bảng Ngọc Aphelios

Sát Thủ Và Tiên Tri
Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Đổi
W
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Ánh Trăng Dẫn Lối
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
30/32
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Aphelios runes

Aphelios Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
15%
Nhịp Độ Chết Người
46%
Bước Chân Thần Tốc
34%
Chinh Phục
4%
Hồi Máu Vượt Trội
55%
Đắc Thắng
4%
Hiện Diện Trí Tuệ
40%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
99%
Nhát Chém Ân Huệ
30%
Đốn Hạ
65%
Chốt Chặn Cuối Cùng
5%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
83%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
9%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
8%
Thợ Săn Kho Báu
23%
Thợ Săn Tài Tình
76%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
0%
>99%
<1%
>99%
<1%
0%
1%
96%
4%
56%
109
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Aphelios runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Aphelios.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
50%
Bước Chân Thần Tốc
24%
Sẵn Sàng Tấn Công
23%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
12.22
26%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.21
35%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.20
34%