Bảng Ngọc Aphelios
C
Adc

Bảng Ngọc Aphelios

Sát Thủ Và Tiên Tri
Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Đổi
W
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Ánh Trăng Dẫn Lối
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
27/25
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Aphelios Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
3%
Nhịp Độ Chết Người
21%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
76%
Hồi Máu Vượt Trội
28%
Đắc Thắng
1%
Hiện Diện Trí Tuệ
71%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
8%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
92%
Nhát Chém Ân Huệ
44%
Đốn Hạ
55%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
89%
Flex
13%
81%
144