Bảng Ngọc Aphelios
D
Adc

Bảng Ngọc Aphelios

Sát Thủ Và Tiên Tri
Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Đổi
W
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Ánh Trăng Dẫn Lối
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
21/24
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Aphelios Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
24%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
71%
Chinh Phục
4%
Hồi Máu Vượt Trội
56%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
43%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
<1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
>99%
Nhát Chém Ân Huệ
32%
Đốn Hạ
64%
Chốt Chặn Cuối Cùng
4%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
91%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
6%
Thợ Săn Kho Báu
11%
Thợ Săn Tài Tình
89%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
97%
Flex
4%
85%
131