Bảng Ngọc Nocturne
B
Jungle

Bảng Ngọc Nocturne

Lưỡi Dao Bóng Tối
Thanh Gươm Bóng Tối
Q
Bóng Đen Bao Phủ
W
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
E
Hoang Tưởng
R
Sát Thủ
Sát Thủ
8/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Nocturne runes

Nocturne Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Nhịp Độ Chết Người
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
97%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
3%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
34%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
66%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
75%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
25%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
1%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
1%
Mắt Thây Ma
5%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
92%
Thợ Săn Kho Báu
<1%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
>99%
2%
98%
0%
>99%
0%
0%
31%
57%
13%
92%
36
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Nocturne runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Nocturne.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
97%
Chinh Phục
3%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.22
91%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.21
88%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.20
100%