Bảng Ngọc Akshan
B
Top

Bảng Ngọc Akshan

Không Từ Thủ Đoạn
Boomerang Hàng Hiệu
Q
Len Lén Báo Thù
W
Đu Kiểu Anh Hùng
E
Phát Bắn Nhớ Đời
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
1/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Akshan Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
87%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
13%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
21%
Đốn Hạ
8%
Chốt Chặn Cuối Cùng
71%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
92%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
8%
Giáp Cốt
90%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
7%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
58%
Flex
40%
54%
22