Bảng Ngọc Akshan
A
Mid

Bảng Ngọc Akshan

Không Từ Thủ Đoạn
Boomerang Hàng Hiệu
Q
Len Lén Báo Thù
W
Đu Kiểu Anh Hùng
E
Phát Bắn Nhớ Đời
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
14/20
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
41%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Akshan Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
>99%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
1%
Hiện Diện Trí Tuệ
99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
58%
Nhát Chém Ân Huệ
96%
Đốn Hạ
3%
Chốt Chặn Cuối Cùng
1%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
90%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
17%
Giáp Cốt
83%
Lan Tràn
1%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
8%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
46%
Flex
54%
67%
64