Bảng Ngọc Akshan
B
Top

Bảng Ngọc Akshan

Không Từ Thủ Đoạn
Boomerang Hàng Hiệu
Q
Len Lén Báo Thù
W
Đu Kiểu Anh Hùng
E
Phát Bắn Nhớ Đời
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
24/36
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Akshan runes

Akshan Bước Chân Thần Tốc

Bước Chân Thần Tốc
Cảm Hứng
Sẵn Sàng Tấn Công
Bước Chân Thần Tốc
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
25%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
75%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
33%
Đắc Thắng
46%
Hiện Diện Trí Tuệ
21%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
75%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
25%
Nhát Chém Ân Huệ
37%
Đốn Hạ
33%
Chốt Chặn Cuối Cùng
29%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
91%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
9%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
10%
86%
5%
36%
56
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Akshan runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Akshan.
Đặc quyền Then chốt
Bước Chân Thần Tốc
49%
Sẵn Sàng Tấn Công
48%
Đòn Phủ Đầu
2%
Rune Path Trend
Bước Chân Thần Tốc
Cảm Hứng
13.1
30%
Bước Chân Thần Tốc
12.23
41%
Sẵn Sàng Tấn Công
12.22
55%