Bảng Ngọc Kindred
B
Jungle

Bảng Ngọc Kindred

Đồng Nguyên Ấn
Vũ Điệu Xạ Tiễn
Q
Sói Cuồng Loạn
W
Sợ Hãi Dâng Trào
E
Cừu Cứu Sinh
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
32/22
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Kindred Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
56%
Nhịp Độ Chết Người
28%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
16%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
78%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
21%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
65%
Đốn Hạ
9%
Chốt Chặn Cuối Cùng
25%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
22%
Flex
72%
Flex
12%
69%
172