Bảng Ngọc Kindred
B
Jungle

Bảng Ngọc Kindred

Đồng Nguyên Ấn
Vũ Điệu Xạ Tiễn
Q
Sói Cuồng Loạn
W
Sợ Hãi Dâng Trào
E
Cừu Cứu Sinh
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
33/27
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Kindred Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
16%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
84%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
85%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
11%
Huyền Thoại: Hút Máu
5%
Nhát Chém Ân Huệ
61%
Đốn Hạ
21%
Chốt Chặn Cuối Cùng
18%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
82%
Mắt Thây Ma
5%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
13%
Thợ Săn Tham Lam
79%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
20%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
21%
71%
127