Bảng Ngọc Kindred
A
Jungle

Bảng Ngọc Kindred

Đồng Nguyên Ấn
Vũ Điệu Xạ Tiễn
Q
Sói Cuồng Loạn
W
Sợ Hãi Dâng Trào
E
Cừu Cứu Sinh
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
257/203
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
27%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kindred runes

Kindred Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Sẵn Sàng Tấn Công
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
26%
Nhịp Độ Chết Người
41%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
32%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
88%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
11%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
62%
Đốn Hạ
16%
Chốt Chặn Cuối Cùng
22%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
52%
Mắt Thây Ma
5%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
44%
Thợ Săn Kho Báu
94%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
5%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
0%
95%
0%
95%
<1%
0%
5%
83%
21%
89%
742
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Kindred runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kindred.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
38%
Chinh Phục
32%
Sẵn Sàng Tấn Công
29%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
13.1
38%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.23
36%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.22
36%