Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Kindred
C
Jungle

Bảng Ngọc Kindred

Đồng Nguyên Ấn
Vũ Điệu Xạ Tiễn
Q
Sói Cuồng Loạn
W
Sợ Hãi Dâng Trào
E
Cừu Cứu Sinh
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
24/21
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Kindred Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
30%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
70%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
89%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
10%
Nhát Chém Ân Huệ
74%
Đốn Hạ
17%
Chốt Chặn Cuối Cùng
9%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
79%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
25%
Thợ Săn Tham Lam
61%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
36%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
77%
Flex
23%
62%
90