Bảng Ngọc Galio
D
Sup

Bảng Ngọc Galio

Cú Nện Khổng Lồ
Đôi Cánh Chiến Trận
Q
Lá Chắn Durand
W
Cú Đấm Công Lý
E
Siêu Hùng Giáng Thế
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Pháp Thuật as Galio Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
44%
Nện Khiên
55%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
11%
Giáp Cốt
88%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
97%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
25%
Mau Lẹ
53%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
1%
Thủy Thượng Phiêu
21%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
64%
Offense
2%
Offense
32%
Offense
35%
Flex
37%
Flex
32%
Defense
0%
Flex
87%
Flex
11%
83%
32