Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Galio
D
Mid

Bảng Ngọc Galio

Cú Nện Khổng Lồ
Đôi Cánh Chiến Trận
Q
Lá Chắn Durand
W
Cú Đấm Công Lý
E
Siêu Hùng Giáng Thế
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
21/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Galio Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
27%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
73%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
36%
Giáp Cốt
63%
Lan Tràn
30%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
70%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
77%
Giao Hàng Bánh Quy
23%
Thấu Thị Vũ Trụ
89%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
10%
Offense
61%
Offense
0%
Offense
39%
Offense
93%
Flex
6%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
54%
Flex
46%
50%
46