Bảng Ngọc Irelia
B
Top

Bảng Ngọc Irelia

Ý Chí Ionia
Đâm Kiếm
Q
Vũ Điệu Thách Thức
W
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Thanh Kiếm Tiên Phong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Irelia Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
5%
Đắc Thắng
46%
Hiện Diện Trí Tuệ
50%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
46%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
22%
Huyền Thoại: Hút Máu
33%
Nhát Chém Ân Huệ
6%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
94%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
11%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
6%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
84%
Offense
29%
Offense
75%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
66%
Flex
26%
87%
46