Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Irelia
S
Top

Bảng Ngọc Irelia

Ý Chí Ionia
Đâm Kiếm
Q
Vũ Điệu Thách Thức
W
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Thanh Kiếm Tiên Phong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
55/41
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
40%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Irelia Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
32%
Hiện Diện Trí Tuệ
68%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
38%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
40%
Huyền Thoại: Hút Máu
22%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
28%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
10%
Tiếp Sức
19%
Kiên Cường
70%
Offense
18%
Offense
84%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
84%
Flex
16%
55%
168