Bảng Ngọc Irelia
A
Top

Bảng Ngọc Irelia

Ý Chí Ionia
Đâm Kiếm
Q
Vũ Điệu Thách Thức
W
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Thanh Kiếm Tiên Phong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
10/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Irelia Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
4%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
96%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
89%
Hiện Diện Trí Tuệ
11%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
61%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
29%
Huyền Thoại: Hút Máu
10%
Nhát Chém Ân Huệ
9%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
91%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
70%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
25%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
5%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
63%
Flex
35%
54%
53