Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Gragas
D
Jungle

Bảng Ngọc Gragas

Giờ Khuyến Mãi
Lăn Thùng Rượu
Q
Say Quá Hóa Cuồng
W
Lăn Bụng
E
Thùng Rượu Nổ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
23/32
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Gragas Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
<1%
Thú Săn Mồi
86%
Thu Thập Hắc Ám
13%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
44%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
56%
Mắt Thây Ma
12%
Poro Cảnh Giới
3%
Thu Thập Nhãn Cầu
85%
Thợ Săn Tham Lam
<1%
Thợ Săn Tài Tình
68%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
32%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
15%
Thời Điểm Hoàn Hảo
69%
Thị Trường Tương Lai
12%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
4%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
2%
Offense
92%
Offense
9%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
89%
Flex
10%
83%
111