Bảng Ngọc Gragas
D
Top

Bảng Ngọc Gragas

Giờ Khuyến Mãi
Lăn Thùng Rượu
Q
Say Quá Hóa Cuồng
W
Lăn Bụng
E
Thùng Rượu Nổ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
74/72
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Gragas runes

Gragas Tăng Tốc Pha

Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Cảm Hứng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
49%
Tăng Tốc Pha
51%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
>99%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
80%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
20%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
16%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
85%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
74%
20%
10%
95%
2%
0%
8%
76%
15%
69%
266
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Gragas runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Gragas.
Đặc quyền Then chốt
Tăng Tốc Pha
37%
Thiên Thạch Bí Ẩn
34%
Đòn Phủ Đầu
21%
Rune Path Trend
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
13.1
38%
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
12.23
28%
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
12.22
35%