Bảng Ngọc Gragas
C
Top

Bảng Ngọc Gragas

Giờ Khuyến Mãi
Lăn Thùng Rượu
Q
Say Quá Hóa Cuồng
W
Lăn Bụng
E
Thùng Rượu Nổ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
134/92
Thắng/Thua
6%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Pháp Thuật as Gragas Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
>99%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
Offense
74%
Offense
26%
Offense
5%
Offense
95%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
66%
Flex
27%
75%
474