Bảng Ngọc Gragas
D
Sup

Bảng Ngọc Gragas

Giờ Khuyến Mãi
Lăn Thùng Rượu
Q
Say Quá Hóa Cuồng
W
Lăn Bụng
E
Thùng Rượu Nổ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
25/21
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Gragas Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
94%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
33%
Giáp Cốt
65%
Lan Tràn
5%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
88%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
4%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
6%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
2%
Giao Hàng Bánh Quy
93%
Thấu Thị Vũ Trụ
81%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
12%
Offense
31%
Offense
2%
Offense
63%
Offense
50%
Flex
28%
Flex
25%
Defense
6%
Flex
77%
Flex
18%
74%
98