Bảng Ngọc Rakan
C
Sup

Bảng Ngọc Rakan

Bộ Cánh Ma Thuật
Phi Tiêu Lấp Lánh
Q
Xuất Hiện Hoàng Tráng
W
Điệu Nhảy Tiếp Viện
E
Bộ Pháp Thần Tốc
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
9/6
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Rakan Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
>99%
Tàn Phá Hủy Diệt
10%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
52%
Nện Khiên
38%
Kiểm Soát Điều Kiện
6%
Ngọn Gió Thứ Hai
23%
Giáp Cốt
71%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
23%
Kiên Cường
77%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
99%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
22%
Thợ Săn Tối Thượng
77%
Offense
69%
Offense
9%
Offense
19%
Offense
41%
Flex
37%
Flex
27%
Defense
0%
Flex
77%
Flex
20%
59%
88