Bảng Ngọc Rakan
C
Sup

Bảng Ngọc Rakan

Bộ Cánh Ma Thuật
Phi Tiêu Lấp Lánh
Q
Xuất Hiện Hoàng Tráng
W
Điệu Nhảy Tiếp Viện
E
Bộ Pháp Thần Tốc
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
38/31
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Rakan Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
7%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
66%
Nện Khiên
26%
Kiểm Soát Điều Kiện
7%
Ngọn Gió Thứ Hai
22%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
81%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
1%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
97%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
1%
Thợ Săn Kho Báu
3%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
24%
Thợ Săn Tối Thượng
73%
Offense
72%
Offense
3%
Offense
24%
Offense
55%
Flex
23%
Flex
27%
Defense
<1%
Flex
83%
Flex
12%
62%
126