Bảng Ngọc Rakan
C
Sup

Bảng Ngọc Rakan

Bộ Cánh Ma Thuật
Phi Tiêu Lấp Lánh
Q
Xuất Hiện Hoàng Tráng
W
Điệu Nhảy Tiếp Viện
E
Bộ Pháp Thần Tốc
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
13/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Rakan Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
1%
Hộ Vệ
99%
Tàn Phá Hủy Diệt
9%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
36%
Nện Khiên
55%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
20%
Giáp Cốt
79%
Lan Tràn
12%
Tiếp Sức
25%
Kiên Cường
63%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
6%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
94%
Thấu Thị Vũ Trụ
97%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
53%
Offense
4%
Offense
43%
Offense
53%
Flex
27%
Flex
21%
Defense
0%
Flex
83%
Flex
16%
47%
46