Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Vladimir
D
Top

Bảng Ngọc Vladimir

Huyết Thệ
Truyền Máu
Q
Hồ Máu
W
Thủy Triều Máu
E
Máu Độc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Vladimir Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
23%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
77%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
97%
Mau Lẹ
3%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
23%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
77%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
90%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
3%
Giao Hàng Bánh Quy
7%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
10%
Offense
3%
Offense
91%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
80%
Flex
17%
40%
8