Bảng Ngọc Vladimir
D
Top

Bảng Ngọc Vladimir

Huyết Thệ
Truyền Máu
Q
Hồ Máu
W
Thủy Triều Máu
E
Máu Độc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
5/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Kiên Định as Vladimir Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
93%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
7%
Quả Cầu Hư Không
2%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
98%
Thăng Tiến Sức Mạnh
56%
Mau Lẹ
38%
Tập Trung Tuyệt Đối
6%
Thiêu Rụi
79%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
21%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
7%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
19%
Lan Tràn
11%
Tiếp Sức
58%
Kiên Cường
31%
Offense
22%
Offense
25%
Offense
54%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
11%
Flex
74%
Flex
15%
50%
37