Bảng Ngọc Vladimir
A
Mid

Bảng Ngọc Vladimir

Huyết Thệ
Truyền Máu
Q
Hồ Máu
W
Thủy Triều Máu
E
Máu Độc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Vladimir Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
42%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
58%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
79%
Mau Lẹ
21%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
58%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
42%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
95%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
5%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
89%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
11%
Offense
0%
Offense
11%
Offense
89%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
11%
Flex
42%
Flex
47%
49%
5