Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Kled
D
Top

Bảng Ngọc Kled

Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát
Dây Thừng Bẫy Gấu
Q
Khuynh Hướng Bạo Lực
W
Cưỡi Ngựa Đấu Thương
E
XUNG PHONGGGG!!!
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Kled Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
3%
Nhịp Độ Chết Người
33%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
63%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
47%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
53%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
97%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
17%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
27%
Giáp Cốt
70%
Lan Tràn
53%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
30%
Offense
72%
Offense
31%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
17%
97%
7