Bảng Ngọc Kled
B
Top

Bảng Ngọc Kled

Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát
Dây Thừng Bẫy Gấu
Q
Khuynh Hướng Bạo Lực
W
Cưỡi Ngựa Đấu Thương
E
XUNG PHONGGGG!!!
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Kled Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
45%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
55%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
68%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
27%
Huyền Thoại: Hút Máu
5%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
14%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
18%
Giáp Cốt
77%
Lan Tràn
73%
Tiếp Sức
5%
Kiên Cường
14%
Offense
57%
Offense
43%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
86%
Flex
14%
81%
5