Bảng Ngọc Kled
B
Top

Bảng Ngọc Kled

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kled runes

Kled
...

...
...
50%
52%
0%
>99%
0%
0%
2%
73%
24%
91%
12
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Kled runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kled.
Đặc quyền Then chốt
100%
Rune Path Trend
13.11
100%
13.10
63%
13.9
93%