Bảng Ngọc Kled
B
Top

Bảng Ngọc Kled

Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát
Dây Thừng Bẫy Gấu
Q
Khuynh Hướng Bạo Lực
W
Cưỡi Ngựa Đấu Thương
E
XUNG PHONGGGG!!!
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kled runes

Kled Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Quyền Năng Bất Diệt
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
6%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
94%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
40%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
58%
Huyền Thoại: Hút Máu
2%
Nhát Chém Ân Huệ
8%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
92%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
52%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
22%
Ngọn Gió Thứ Hai
50%
Giáp Cốt
26%
Lan Tràn
34%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
14%
50%
52%
0%
99%
0%
0%
0%
86%
13%
93%
11
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Kled runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kled.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
93%
Sẵn Sàng Tấn Công
6%
Quyền Năng Bất Diệt
2%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
100%
Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
12.21
50%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
100%