Bảng Ngọc Blitzcrank
C
Sup

Bảng Ngọc Blitzcrank

Lá Chắn Năng Lượng
Bàn Tay Hỏa Tiễn
Q
Tăng Tốc
W
Đấm Móc
E
Trường Điện Từ
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Blitzcrank Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
84%
Hộ Vệ
16%
Tàn Phá Hủy Diệt
48%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
44%
Nện Khiên
8%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
28%
Giáp Cốt
71%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
92%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
65%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
7%
Thị Trường Tương Lai
3%
Máy Dọn Lính
13%
Giao Hàng Bánh Quy
53%
Thấu Thị Vũ Trụ
53%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
5%
Offense
30%
Offense
29%
Offense
46%
Offense
43%
Flex
29%
Flex
30%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
15%
62%
13