Bảng Ngọc Blitzcrank
A
Sup

Bảng Ngọc Blitzcrank

Lá Chắn Năng Lượng
Bàn Tay Hỏa Tiễn
Q
Tăng Tốc
W
Đấm Móc
E
Trường Điện Từ
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
15/17
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
15%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Blitzcrank runes

Blitzcrank Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Nâng Cấp Băng Giá
Dư Chấn
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
98%
Sách Phép
2%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
98%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
40%
Giao Hàng Bánh Quy
60%
Thấu Thị Vũ Trụ
98%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
2%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
3%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
23%
Giáp Cốt
76%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
94%
37%
24%
41%
33%
45%
22%
3%
73%
21%
58%
90
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Blitzcrank runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Blitzcrank.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
78%
Dư Chấn
18%
Sách Phép
2%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.22
50%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.21
42%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.20
57%