Bảng Ngọc Blitzcrank
B
Sup

Bảng Ngọc Blitzcrank

Lá Chắn Năng Lượng
Bàn Tay Hỏa Tiễn
Q
Tăng Tốc
W
Đấm Móc
E
Trường Điện Từ
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
6/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Blitzcrank Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
89%
Sách Phép
11%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
99%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
61%
Giao Hàng Bánh Quy
39%
Thấu Thị Vũ Trụ
72%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
28%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
15%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
14%
Ngọn Gió Thứ Hai
39%
Giáp Cốt
47%
Lan Tràn
5%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
79%
Offense
34%
Offense
45%
Offense
22%
Offense
48%
Flex
36%
Flex
15%
Defense
3%
Flex
76%
Flex
21%
48%
18