Bảng Ngọc Jayce
D
Top

Bảng Ngọc Jayce

Tụ Điện Hextech
Chỉ Thiên! / Cầu Sấm
Q
Sấm Chớp Rền Vang / Tích Tụ
W
Lôi Phạt / Cổng Tăng Tốc
E
Pháo Thủy Ngân / Búa Thủy Ngân
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
40/38
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jayce Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
4%
Hiện Diện Trí Tuệ
96%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
60%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
12%
Huyền Thoại: Hút Máu
29%
Nhát Chém Ân Huệ
11%
Đốn Hạ
10%
Chốt Chặn Cuối Cùng
79%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
69%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
23%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
9%
Offense
93%
Offense
7%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
71%
Flex
30%
75%
219