Bảng Ngọc Jayce
D
Top

Bảng Ngọc Jayce

Tụ Điện Hextech
Chỉ Thiên! / Cầu Sấm
Q
Sấm Chớp Rền Vang / Tích Tụ
W
Lôi Phạt / Cổng Tăng Tốc
E
Pháo Thủy Ngân / Búa Thủy Ngân
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
8/13
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jayce Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
3%
Hiện Diện Trí Tuệ
97%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
76%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
13%
Huyền Thoại: Hút Máu
11%
Nhát Chém Ân Huệ
10%
Đốn Hạ
26%
Chốt Chặn Cuối Cùng
64%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
65%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
95%
Thấu Thị Vũ Trụ
9%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
29%
Offense
92%
Offense
10%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
81%
Flex
18%
72%
177