Bảng Ngọc Jayce
D
Top

Bảng Ngọc Jayce

Tụ Điện Hextech
Chỉ Thiên! / Cầu Sấm
Q
Sấm Chớp Rền Vang / Tích Tụ
W
Lôi Phạt / Cổng Tăng Tốc
E
Pháo Thủy Ngân / Búa Thủy Ngân
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
23/19
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jayce Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
87%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
5%
Huyền Thoại: Hút Máu
8%
Nhát Chém Ân Huệ
9%
Đốn Hạ
18%
Chốt Chặn Cuối Cùng
73%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
67%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
94%
Thấu Thị Vũ Trụ
6%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
33%
Offense
92%
Offense
8%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
82%
Flex
17%
35%
75