Bảng Ngọc Viktor
S
Mid

Bảng Ngọc Viktor

Tiến Hóa Huy Hoàng
Chuyển Hóa Năng Lượng
Q
Trường Trọng Lực
W
Tia Chết Chóc
E
Bão Điện Từ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
21/16
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Pháp Thuật as Viktor Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
<1%
Đòn Phủ Đầu
>99%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
87%
Thời Điểm Hoàn Hảo
13%
Thị Trường Tương Lai
9%
Máy Dọn Lính
16%
Giao Hàng Bánh Quy
74%
Thấu Thị Vũ Trụ
96%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
3%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
97%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
53%
Mau Lẹ
12%
Tập Trung Tuyệt Đối
3%
Thiêu Rụi
24%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
13%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
14%
Flex
81%
45%
69