Bảng Ngọc Viktor
B
Mid

Bảng Ngọc Viktor

Tiến Hóa Huy Hoàng
Chuyển Hóa Năng Lượng
Q
Trường Trọng Lực
W
Tia Chết Chóc
E
Bão Điện Từ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Viktor Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
45%
Thiên Thạch Bí Ẩn
6%
Tăng Tốc Pha
49%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
95%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
5%
Thiêu Rụi
84%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
16%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
20%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
13%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
85%
Thấu Thị Vũ Trụ
48%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
33%
Offense
22%
Offense
78%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
37%
Flex
63%
91%
21