Bảng Ngọc Viktor
B
Mid

Bảng Ngọc Viktor

Tiến Hóa Huy Hoàng
Chuyển Hóa Năng Lượng
Q
Trường Trọng Lực
W
Tia Chết Chóc
E
Bão Điện Từ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
20/25
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Viktor Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
25%
Thiên Thạch Bí Ẩn
10%
Tăng Tốc Pha
65%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
98%
Áo Choàng Mây
2%
Thăng Tiến Sức Mạnh
88%
Mau Lẹ
3%
Tập Trung Tuyệt Đối
9%
Thiêu Rụi
90%
Thủy Thượng Phiêu
1%
Cuồng Phong Tích Tụ
9%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
7%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
96%
Thấu Thị Vũ Trụ
69%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
27%
Offense
6%
Offense
92%
Offense
2%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
39%
Flex
62%
92%
144