Bảng Ngọc Veigar
B
Mid

Bảng Ngọc Veigar

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Veigar runes

Veigar
...

...
...
2%
29%
69%
98%
0%
2%
39%
5%
56%
58%
13
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Veigar runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Veigar.
Đặc quyền Then chốt
41%
34%
23%
Rune Path Trend
13.11
100%
13.10
43%
13.9
71%