Bảng Ngọc Zyra
D
Jungle

Bảng Ngọc Zyra

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
8/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zyra runes

Zyra
...

...
...
>99%
0%
<1%
100%
0%
0%
6%
68%
25%
93%
49
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Zyra runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zyra.
Đặc quyền Then chốt
87%
8%
6%
Rune Path Trend
13.23
89%
13.22
75%
13.21
43%