Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Zyra
B
Sup

Bảng Ngọc Zyra

Khu Vườn Gai Góc
Bó Gai Chết Chóc
Q
Xum Xuê
W
Rễ Cây Trói Buộc
E
Bụi Gai Kỳ Dị
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Zyra Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
18%
Dải Băng Năng Lượng
83%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
78%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
22%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
80%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
22%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
20%
Thợ Săn Tài Tình
3%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
55%
Thợ Săn Tối Thượng
20%
Offense
90%
Offense
0%
Offense
10%
Offense
74%
Flex
26%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
59%
Flex
41%
75%
10