Bảng Ngọc Zyra
B
Sup

Bảng Ngọc Zyra

Khu Vườn Gai Góc
Bó Gai Chết Chóc
Q
Xum Xuê
W
Rễ Cây Trói Buộc
E
Bụi Gai Kỳ Dị
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zyra runes

Zyra Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Áp Đảo
Thiên Thạch Bí Ẩn
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
74%
Áo Choàng Mây
26%
Thăng Tiến Sức Mạnh
57%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
43%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
40%
Vị Máu
31%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
29%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
60%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
40%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
56%
11
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Zyra runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zyra.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
78%
17%
3%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Áp Đảo
12.22
50%
12.21
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Áp Đảo
12.20
67%