Bảng Ngọc Zyra
B
Sup

Bảng Ngọc Zyra

Khu Vườn Gai Góc
Bó Gai Chết Chóc
Q
Xum Xuê
W
Rễ Cây Trói Buộc
E
Bụi Gai Kỳ Dị
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Zyra Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
13%
Dải Băng Năng Lượng
66%
Áo Choàng Mây
22%
Thăng Tiến Sức Mạnh
56%
Mau Lẹ
6%
Tập Trung Tuyệt Đối
38%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
13%
Vị Máu
88%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
3%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
75%
Thợ Săn Tối Thượng
19%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
3%
Offense
97%
Flex
3%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
94%
Flex
6%
42%
7