Bảng Ngọc Jarvan IV
C
Jungle

Bảng Ngọc Jarvan IV

Thương Thuật
Giáng Long Kích
Q
Hoàng Kim Giáp
W
Hoàng Kỳ Demacia
E
Đại Địa Chấn
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
15/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Jarvan IV runes

Jarvan IV Chinh Phục

Chinh Phục
Cảm Hứng
Chinh Phục
Đòn Phủ Đầu
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
33%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
67%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
46%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
54%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
46%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
54%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
5%
95%
0%
99%
0%
0%
4%
87%
10%
64%
81
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Jarvan IV runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Jarvan IV.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
56%
Nhịp Độ Chết Người
24%
Đòn Phủ Đầu
11%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.22
39%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.21
50%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.20
46%