Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Jarvan IV
A
Jungle

Bảng Ngọc Jarvan IV

Thương Thuật
Giáng Long Kích
Q
Hoàng Kim Giáp
W
Hoàng Kỳ Demacia
E
Đại Địa Chấn
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
59/47
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jarvan IV Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
58%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
44%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
56%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
2%
Bước Chân Màu Nhiệm
95%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
83%
Flex
19%
91%
318