Bảng Ngọc Jarvan IV
D
Jungle

Bảng Ngọc Jarvan IV

Thương Thuật
Giáng Long Kích
Q
Hoàng Kim Giáp
W
Hoàng Kỳ Demacia
E
Đại Địa Chấn
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
12/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jarvan IV Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
2%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
98%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
39%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
61%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
40%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
60%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
77%
Flex
22%
74%
79