Bảng Ngọc Jarvan IV
C
Jungle

Bảng Ngọc Jarvan IV

Thương Thuật
Giáng Long Kích
Q
Hoàng Kim Giáp
W
Hoàng Kỳ Demacia
E
Đại Địa Chấn
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
21/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jarvan IV Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
85%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
15%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
18%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
82%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
96%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
3%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
24%
78%
96