Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Nautilus
B
Sup

Bảng Ngọc Nautilus

Mỏ Neo Ngàn Cân
Phóng Mỏ Neo
Q
Cơn Giận Của Người Khổng Lồ
W
Thủy Triều Dữ Dội
E
Thủy Lôi Tầm Nhiệt
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
22/20
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Nautilus Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
10%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
42%
Nện Khiên
48%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
25%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
3%
Kiên Cường
91%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
66%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
23%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
45%
Giao Hàng Bánh Quy
24%
Thấu Thị Vũ Trụ
29%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
13%
Offense
20%
Offense
67%
Offense
11%
Offense
17%
Flex
46%
Flex
40%
Defense
1%
Flex
67%
Flex
30%
86%
128