Bảng Ngọc Nautilus
B
Sup

Bảng Ngọc Nautilus

Mỏ Neo Ngàn Cân
Phóng Mỏ Neo
Q
Cơn Giận Của Người Khổng Lồ
W
Thủy Triều Dữ Dội
E
Thủy Lôi Tầm Nhiệt
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
41/38
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
16%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Nautilus Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
>99%
Sách Phép
<1%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
97%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
84%
Giao Hàng Bánh Quy
15%
Thấu Thị Vũ Trụ
79%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
21%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
12%
Nện Khiên
18%
Kiểm Soát Điều Kiện
5%
Ngọn Gió Thứ Hai
37%
Giáp Cốt
57%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
63%
Offense
9%
Offense
78%
Offense
9%
Offense
8%
Flex
48%
Flex
50%
Defense
2%
Flex
80%
Flex
16%
88%
217