Bảng Ngọc Nautilus
B
Sup

Bảng Ngọc Nautilus

Mỏ Neo Ngàn Cân
Phóng Mỏ Neo
Q
Cơn Giận Của Người Khổng Lồ
W
Thủy Triều Dữ Dội
E
Thủy Lôi Tầm Nhiệt
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
15/19
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Nautilus Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
52%
Nện Khiên
45%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
31%
Giáp Cốt
68%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
95%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
67%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
10%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
32%
Giao Hàng Bánh Quy
36%
Thấu Thị Vũ Trụ
34%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
20%
Offense
14%
Offense
67%
Offense
21%
Offense
9%
Flex
46%
Flex
46%
Defense
<1%
Flex
74%
Flex
22%
98%
170