Bảng Ngọc Udyr
D
Jungle

Bảng Ngọc Udyr

Linh Hầu
Võ Hổ
Q
Võ Rùa
W
Võ Gấu
E
Võ Phượng Hoàng
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
9/22
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Chuẩn Xác as Udyr Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
100%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
>99%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
>99%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
28%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
72%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
71%
Flex
32%
82%
205