Bảng Ngọc Udyr
C
Jungle

Bảng Ngọc Udyr

Linh Hầu
Võ Hổ
Q
Võ Rùa
W
Võ Gấu
E
Võ Phượng Hoàng
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
11/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Udyr Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
18%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
82%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
>99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
95%
Ngọn Gió Thứ Hai
5%
Giáp Cốt
0%
Lan Tràn
17%
Tiếp Sức
5%
Kiên Cường
78%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
79%
Flex
10%
Flex
11%
61%
52