Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Seraphine
D
Adc

Bảng Ngọc Seraphine

Nữ Hoàng Sân Khấu
Nốt Cao
Q
Thanh Âm Bao Phủ
W
Đổi Nhịp
E
Khúc Ca Lan Tỏa
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Seraphine Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
1%
Hộ Vệ
99%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
5%
Nện Khiên
95%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
19%
Giáp Cốt
80%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
99%
Kiên Cường
1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
1%
Bước Chân Màu Nhiệm
13%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
88%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
18%
Offense
83%
Offense
3%
Offense
94%
Flex
3%
Flex
2%
Defense
0%
Flex
83%
Flex
14%
62%
16