Bảng Ngọc Seraphine
D
Adc

Bảng Ngọc Seraphine

Nữ Hoàng Sân Khấu
Nốt Cao
Q
Thanh Âm Bao Phủ
W
Đổi Nhịp
E
Khúc Ca Lan Tỏa
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Seraphine Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
2%
Nện Khiên
98%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
14%
Giáp Cốt
86%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
>99%
Kiên Cường
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
95%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
<1%
Offense
95%
Offense
3%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
88%
Flex
13%
82%
34