Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Mordekaiser
A
Top

Bảng Ngọc Mordekaiser

Hắc Ám Lan Tràn
Chùy Hủy Diệt
Q
Giáp Bất Diệt
W
Bàn Tay Chết Chóc
E
Vương Quốc Tử Vong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Mordekaiser Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
58%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
8%
Ngọn Gió Thứ Hai
39%
Giáp Cốt
54%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
62%
Kiên Cường
37%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
80%
Flex
13%
91%
38