Bảng Ngọc Mordekaiser
A
Top

Bảng Ngọc Mordekaiser

Hắc Ám Lan Tràn
Chùy Hủy Diệt
Q
Giáp Bất Diệt
W
Bàn Tay Chết Chóc
E
Vương Quốc Tử Vong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
3/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Mordekaiser runes

Mordekaiser Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
47%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
53%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
>99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
4%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
4%
Kiểm Soát Điều Kiện
17%
Ngọn Gió Thứ Hai
48%
Giáp Cốt
31%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
58%
Kiên Cường
31%
2%
98%
0%
>99%
<1%
0%
9%
74%
16%
99%
28
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Mordekaiser runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Mordekaiser.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
>99%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
100%
Chinh Phục
Kiên Định
12.21
100%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
91%