Bảng Ngọc Mordekaiser
S
Top

Bảng Ngọc Mordekaiser

Hắc Ám Lan Tràn
Chùy Hủy Diệt
Q
Giáp Bất Diệt
W
Bàn Tay Chết Chóc
E
Vương Quốc Tử Vong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
14/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Mordekaiser Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
97%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
58%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
42%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
4%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
96%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
6%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
21%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
76%
Kiên Cường
17%
Offense
1%
Offense
97%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
6%
Flex
69%
Flex
28%
>99%
58