Bảng Ngọc Mordekaiser
A
Top

Bảng Ngọc Mordekaiser

Hắc Ám Lan Tràn
Chùy Hủy Diệt
Q
Giáp Bất Diệt
W
Bàn Tay Chết Chóc
E
Vương Quốc Tử Vong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Mordekaiser Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
7%
Chinh Phục
93%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
57%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
43%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
7%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
30%
Giáp Cốt
70%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
38%
Kiên Cường
55%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
22%
94%
39