Bảng Ngọc Kayle
A
Top

Bảng Ngọc Kayle

Thượng Nhân Cảnh Giới
Hào Quang Trừng Phạt
Q
Thiên Giới Ban Phước
W
Kiếm Tinh Hỏa
E
Thần Linh Định Đoạt
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
34/27
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Kayle Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
17%
Nhịp Độ Chết Người
28%
Bước Chân Thần Tốc
53%
Chinh Phục
2%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
12%
Hiện Diện Trí Tuệ
87%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
87%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
11%
Huyền Thoại: Hút Máu
2%
Nhát Chém Ân Huệ
8%
Đốn Hạ
14%
Chốt Chặn Cuối Cùng
78%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
12%
Ngọn Gió Thứ Hai
55%
Giáp Cốt
33%
Lan Tràn
55%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
42%
Offense
0%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
75%
Flex
24%
Flex
3%
Defense
4%
Flex
77%
Flex
19%
90%
150