Bảng Ngọc Kayle
B
Top

Bảng Ngọc Kayle

Thượng Nhân Cảnh Giới
Hào Quang Trừng Phạt
Q
Thiên Giới Ban Phước
W
Kiếm Tinh Hỏa
E
Thần Linh Định Đoạt
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kayle runes

Kayle Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Pháp Thuật
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
98%
Bước Chân Thần Tốc
2%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
73%
Hiện Diện Trí Tuệ
27%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
21%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
79%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
46%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
52%
Thiêu Rụi
48%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
52%
0%
100%
0%
77%
23%
0%
31%
48%
21%
71%
12
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Kayle runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kayle.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
84%
Sẵn Sàng Tấn Công
15%
Bước Chân Thần Tốc
1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Pháp Thuật
12.22
80%
Nhịp Độ Chết Người
12.21
50%
Nhịp Độ Chết Người
Pháp Thuật
12.20
60%