Bảng Ngọc Kayle
A
Top

Bảng Ngọc Kayle

Thượng Nhân Cảnh Giới
Hào Quang Trừng Phạt
Q
Thiên Giới Ban Phước
W
Kiếm Tinh Hỏa
E
Thần Linh Định Đoạt
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Kayle Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
52%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
43%
Chinh Phục
4%
Hồi Máu Vượt Trội
30%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
70%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
83%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
17%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
26%
Đốn Hạ
26%
Chốt Chặn Cuối Cùng
48%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
9%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
4%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
87%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
91%
Flex
9%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
83%
Flex
17%
62%
5