Bảng Ngọc Kayle
A
Top

Bảng Ngọc Kayle

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kayle runes

Kayle
...

...
...
0%
100%
0%
70%
2%
28%
43%
4%
34%
79%
9
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Kayle runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kayle.
Đặc quyền Then chốt
82%
18%
Rune Path Trend
14.4
50%
14.3
67%
14.2
57%