Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Kayle
B
Top

Bảng Ngọc Kayle

Thượng Nhân Cảnh Giới
Hào Quang Trừng Phạt
Q
Thiên Giới Ban Phước
W
Kiếm Tinh Hỏa
E
Thần Linh Định Đoạt
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Kayle Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
45%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
55%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
91%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
9%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
55%
Đốn Hạ
9%
Chốt Chặn Cuối Cùng
36%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
45%
Ngọn Gió Thứ Hai
36%
Giáp Cốt
18%
Lan Tràn
91%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
9%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
64%
Flex
36%
69%
3