Bảng Ngọc Tryndamere
D
Top

Bảng Ngọc Tryndamere

Cuồng Nộ Chiến Trường
Say Máu
Q
Tiếng Thét Uy Hiếp
W
Chém Xoáy
E
Từ Chối Tử Thần
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Tryndamere Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
97%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
3%
Đắc Thắng
97%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
87%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
13%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
97%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
61%
Giáp Cốt
39%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
79%
Kiên Cường
21%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
55%
Flex
45%
97%
11