Bảng Ngọc Tryndamere
C
Top

Bảng Ngọc Tryndamere

Cuồng Nộ Chiến Trường
Say Máu
Q
Tiếng Thét Uy Hiếp
W
Chém Xoáy
E
Từ Chối Tử Thần
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Tryndamere runes

Tryndamere Nhịp Độ Chết Người

Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
75%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
25%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
19%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
82%
Giáp Cốt
18%
Lan Tràn
8%
Tiếp Sức
4%
Kiên Cường
68%
0%
100%
0%
79%
7%
14%
1%
56%
42%
100%
17
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Tryndamere runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Tryndamere.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
100%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.22
100%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.21
100%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.20
100%