Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Tryndamere
C
Mid

Bảng Ngọc Tryndamere

Cuồng Nộ Chiến Trường
Say Máu
Q
Tiếng Thét Uy Hiếp
W
Chém Xoáy
E
Từ Chối Tử Thần
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
10/19
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
34%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Tryndamere Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
97%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
18%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
81%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
>99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
89%
Giáp Cốt
10%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
4%
Kiên Cường
93%
Offense
0%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
44%
Flex
47%
Flex
14%
Defense
0%
Flex
41%
Flex
58%
98%
84