Bảng Ngọc Tryndamere
B
Top

Bảng Ngọc Tryndamere

Cuồng Nộ Chiến Trường
Say Máu
Q
Tiếng Thét Uy Hiếp
W
Chém Xoáy
E
Từ Chối Tử Thần
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Tryndamere Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
64%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
31%
Huyền Thoại: Hút Máu
5%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
7%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
84%
Giáp Cốt
15%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
5%
Kiên Cường
85%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
77%
Flex
14%
Flex
11%
Defense
1%
Flex
59%
Flex
40%
89%
35