Bảng Ngọc Twitch
B
Adc

Bảng Ngọc Twitch

Độc Chết Người
Đột Kích
Q
Độc Suy Nhược
W
Nhiễm Khuẩn
E
Nhắm Mắt Bắn Bừa
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
6/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Twitch runes

Twitch Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Nhịp Độ Chết Người
Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
3%
Nhịp Độ Chết Người
97%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
27%
Hiện Diện Trí Tuệ
73%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
89%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
11%
Nhát Chém Ân Huệ
65%
Đốn Hạ
34%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
77%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
22%
Thợ Săn Kho Báu
90%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
7%
0%
98%
0%
98%
0%
0%
13%
84%
7%
60%
44
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Twitch runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Twitch.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
79%
Mưa Kiếm
15%
3%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.22
42%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.21
54%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.20
57%