Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Twitch
B
Adc

Bảng Ngọc Twitch

Độc Chết Người
Đột Kích
Q
Độc Suy Nhược
W
Nhiễm Khuẩn
E
Nhắm Mắt Bắn Bừa
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
21/18
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Twitch Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
92%
Nhịp Độ Chết Người
8%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
63%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
37%
Nhát Chém Ân Huệ
69%
Đốn Hạ
31%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
72%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
28%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
69%
Thấu Thị Vũ Trụ
25%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
5%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
97%
Flex
3%
40%
45