Bảng Ngọc Twitch
B
Adc

Bảng Ngọc Twitch

Độc Chết Người
Đột Kích
Q
Độc Suy Nhược
W
Nhiễm Khuẩn
E
Nhắm Mắt Bắn Bừa
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Twitch Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
5%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
95%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
29%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
71%
Nhát Chém Ân Huệ
14%
Đốn Hạ
81%
Chốt Chặn Cuối Cùng
5%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
38%
Thợ Săn Tài Tình
5%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
19%
Thợ Săn Tối Thượng
38%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
79%
Flex
21%
35%
5