Bảng Ngọc Elise
S
Jungle

Bảng Ngọc Elise

Nữ Hoàng Nhền Nhện
Phun Độc / Cắn Độc
Q
Nhền Nhện Con / Cắn Xé
W
Kén Nhện / Đánh Đu
E
Nhện Chúa
R
Pháp Sư
Pháp Sư
402/270
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
41%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Elise runes

Elise Sốc Điện

Sốc Điện
Pháp Thuật
Áp Đảo
Thu Thập Hắc Ám
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
74%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
26%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
82%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
18%
Mắt Thây Ma
33%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
67%
Thợ Săn Kho Báu
66%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
34%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
30%
Thăng Tiến Sức Mạnh
8%
Mau Lẹ
12%
Tập Trung Tuyệt Đối
50%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
>99%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
<1%
92%
4%
93%
0%
0%
15%
76%
19%
63%
806
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Elise runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Elise.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
54%
20%
Thu Thập Hắc Ám
25%
Rune Path Trend
Sốc Điện
Pháp Thuật
13.1
47%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.23
40%
Thu Thập Hắc Ám
12.22
27%