Bảng Ngọc Yuumi
A
Sup

Bảng Ngọc Yuumi

Đánh Ra Khiên
Mũi Tên Thơ Thẩn
Q
Như Hình Với Bóng!
W
Tăng Động
E
Chương Cuối
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
28/26
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
37%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Yuumi runes

Yuumi Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Triệu Hồi Aery
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
83%
Thiên Thạch Bí Ẩn
17%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
43%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
57%
Thiêu Rụi
80%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
20%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
98%
Chốt Chặn Cuối Cùng
1%
93%
7%
<1%
98%
2%
<1%
4%
91%
5%
66%
122
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
This is a Yuumi runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Yuumi.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
60%
27%
Thiên Thạch Bí Ẩn
11%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Chuẩn Xác
12.22
46%
Triệu Hồi Aery
Chuẩn Xác
12.21
63%
Triệu Hồi Aery
Chuẩn Xác
12.20
73%