Bảng Ngọc Yuumi
S
Sup

Bảng Ngọc Yuumi

Đánh Ra Khiên
Mũi Tên Thơ Thẩn
Q
Như Hình Với Bóng!
W
Tăng Động
E
Chương Cuối
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
11/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Chuẩn Xác as Yuumi Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
73%
Thiên Thạch Bí Ẩn
27%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
54%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
46%
Thiêu Rụi
27%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
73%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
98%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
76%
Offense
12%
Offense
12%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
71%
Flex
30%
97%
108