Bảng Ngọc Yuumi
S
Sup

Bảng Ngọc Yuumi

Đánh Ra Khiên
Mũi Tên Thơ Thẩn
Q
Như Hình Với Bóng!
W
Tăng Động
E
Chương Cuối
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
11/22
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
38%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Chuẩn Xác as Yuumi Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
97%
Thiên Thạch Bí Ẩn
3%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
50%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
50%
Thiêu Rụi
31%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
69%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
99%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Offense
89%
Offense
10%
Offense
2%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
10%
Flex
82%
Flex
8%
91%
124