Bảng Ngọc Yuumi
B
Sup

Bảng Ngọc Yuumi

Q
W
E
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Yuumi runes

Yuumi
...

...
...
94%
0%
6%
100%
0%
0%
6%
94%
0%
40%
5
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Yuumi runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Yuumi.
Đặc quyền Then chốt
95%
5%
Rune Path Trend
13.23
33%
13.22
50%
13.21
100%