Bảng Ngọc Lillia
B
Jungle

Bảng Ngọc Lillia

Quyền Trượng Mộng Mị
Trượng Hoa Xoay Tròn
Q
Nện Cái Nè!
W
Hạt Lăn Lóc
E
Khúc Ru Rừng Thẳm
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
9/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Lillia Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
31%
Thu Thập Hắc Ám
69%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
98%
Vị Máu
2%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
8%
Poro Cảnh Giới
2%
Thu Thập Nhãn Cầu
90%
Thợ Săn Kho Báu
63%
Thợ Săn Tài Tình
24%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
12%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
24%
Thăng Tiến Sức Mạnh
2%
Mau Lẹ
91%
Tập Trung Tuyệt Đối
4%
Thiêu Rụi
<1%
Thủy Thượng Phiêu
76%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Offense
37%
Offense
62%
Offense
2%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
15%
Flex
67%
Flex
17%
28%
22