Bảng Ngọc Lillia
B
Jungle

Bảng Ngọc Lillia

Quyền Trượng Mộng Mị
Trượng Hoa Xoay Tròn
Q
Nện Cái Nè!
W
Hạt Lăn Lóc
E
Khúc Ru Rừng Thẳm
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
17/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Lillia runes

Lillia Chinh Phục

Chinh Phục
Pháp Thuật
Chinh Phục
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
52%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
48%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
34%
Thăng Tiến Sức Mạnh
2%
Mau Lẹ
98%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
66%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
20%
79%
<1%
100%
0%
0%
19%
80%
2%
30%
34
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Lillia runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Lillia.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
69%
24%
4%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.22
38%
12.21
50%
12.20
50%