Bảng Ngọc Lillia
D
Jungle

Bảng Ngọc Lillia

Quyền Trượng Mộng Mị
Trượng Hoa Xoay Tròn
Q
Nện Cái Nè!
W
Hạt Lăn Lóc
E
Khúc Ru Rừng Thẳm
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
9/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Lillia Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
100%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
6%
Mau Lẹ
94%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
98%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
94%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
7%
Offense
18%
Offense
75%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
74%
Flex
26%
52%
31