Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Lillia
B
Jungle

Bảng Ngọc Lillia

Quyền Trượng Mộng Mị
Trượng Hoa Xoay Tròn
Q
Nện Cái Nè!
W
Hạt Lăn Lóc
E
Khúc Ru Rừng Thẳm
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
53/53
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Lillia Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
57%
Thu Thập Hắc Ám
43%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
91%
Vị Máu
9%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
97%
Thợ Săn Tham Lam
77%
Thợ Săn Tài Tình
17%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
6%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
41%
Thời Điểm Hoàn Hảo
46%
Thị Trường Tương Lai
13%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
16%
Offense
57%
Offense
31%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
76%
Flex
24%
69%
185