Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Zilean
C
Sup

Bảng Ngọc Zilean

Lọ Trữ Thời Gian
Bom Hẹn Giờ
Q
Rút Ngắn Thời Gian
W
Bẻ Cong Thời Gian
E
Đảo Ngược Thời Gian
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Zilean Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
93%
Thiên Thạch Bí Ẩn
4%
Tăng Tốc Pha
4%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
96%
Áo Choàng Mây
4%
Thăng Tiến Sức Mạnh
93%
Mau Lẹ
7%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
85%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
15%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
15%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
7%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
93%
Thấu Thị Vũ Trụ
67%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
19%
Offense
73%
Offense
9%
Offense
18%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
23%
52%
6