Bảng Ngọc Zilean
B
Sup

Bảng Ngọc Zilean

Lọ Trữ Thời Gian
Bom Hẹn Giờ
Q
Rút Ngắn Thời Gian
W
Bẻ Cong Thời Gian
E
Đảo Ngược Thời Gian
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Pháp Thuật as Zilean Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
100%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
72%
Giáp Cốt
28%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
94%
Kiên Cường
6%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
13%
Offense
0%
Offense
86%
Offense
13%
Flex
86%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
32%
Flex
70%
46%
10