Bảng Ngọc Zilean
A
Sup

Bảng Ngọc Zilean

Lọ Trữ Thời Gian
Bom Hẹn Giờ
Q
Rút Ngắn Thời Gian
W
Bẻ Cong Thời Gian
E
Đảo Ngược Thời Gian
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
4/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Zilean Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
89%
Mau Lẹ
7%
Tập Trung Tuyệt Đối
4%
Thiêu Rụi
91%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
9%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
7%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
43%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
50%
Offense
49%
Offense
2%
Offense
49%
Offense
89%
Flex
9%
Flex
2%
Defense
4%
Flex
89%
Flex
7%
39%
10