Bảng Ngọc Zilean
D
Mid

Bảng Ngọc Zilean

Lọ Trữ Thời Gian
Bom Hẹn Giờ
Q
Rút Ngắn Thời Gian
W
Bẻ Cong Thời Gian
E
Đảo Ngược Thời Gian
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Zilean runes

Zilean Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
Triệu Hồi Aery
Sách Phép
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
98%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
2%
Thiêu Rụi
53%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
47%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
30%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
21%
Máy Dọn Lính
34%
Giao Hàng Bánh Quy
45%
Thấu Thị Vũ Trụ
70%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
25%
75%
0%
100%
0%
0%
2%
17%
81%
83%
14
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Zilean runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Zilean.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
98%
Sách Phép
2%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.22
67%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.21
100%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.20
100%