Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Sett
S
Top

Bảng Ngọc Sett

Vua Đấu Trường
Không Trượt Phát Nào
Q
Cuồng Thú Quyền
W
Song Thú Chưởng
E
Hủy Diệt Đấu Trường
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
17/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Sett Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
5%
Chinh Phục
95%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
57%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
43%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
97%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
60%
Giáp Cốt
40%
Lan Tràn
14%
Tiếp Sức
23%
Kiên Cường
57%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
79%
Flex
21%
>99%
127