Bảng Ngọc Sett
D
Sup

Bảng Ngọc Sett

Vua Đấu Trường
Không Trượt Phát Nào
Q
Cuồng Thú Quyền
W
Song Thú Chưởng
E
Hủy Diệt Đấu Trường
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Sett Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
100%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
99%
Tập Trung Tuyệt Đối
1%
Thiêu Rụi
1%
Thủy Thượng Phiêu
98%
Cuồng Phong Tích Tụ
1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
100%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
2%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
98%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
94%
Flex
5%
Flex
1%
Defense
0%
Flex
96%
Flex
4%
43%
21