Bảng Ngọc Sett
S
Top

Bảng Ngọc Sett

Vua Đấu Trường
Không Trượt Phát Nào
Q
Cuồng Thú Quyền
W
Song Thú Chưởng
E
Hủy Diệt Đấu Trường
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
24/11
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Sett Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
9%
Chinh Phục
91%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
56%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
43%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
11%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
1%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
56%
Giáp Cốt
42%
Lan Tràn
21%
Tiếp Sức
17%
Kiên Cường
52%
Offense
5%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
75%
Flex
27%
99%
190