Bảng Ngọc Fiora
S
Top

Bảng Ngọc Fiora

Vũ Điệu Kiếm Sư
Lao Tới
Q
Phản Đòn
W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E
Đại Thử Thách
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
19/20
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
26%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Fiora Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
48%
Giáp Cốt
51%
Lan Tràn
40%
Tiếp Sức
27%
Kiên Cường
33%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
86%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
12%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Offense
18%
Offense
83%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
80%
Flex
16%
42%
69