Bảng Ngọc Fiora
S
Top

Bảng Ngọc Fiora

Vũ Điệu Kiếm Sư
Lao Tới
Q
Phản Đòn
W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E
Đại Thử Thách
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
31%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Fiora Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
14%
Chinh Phục
86%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
54%
Hiện Diện Trí Tuệ
45%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
53%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
40%
Huyền Thoại: Hút Máu
7%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
12%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
45%
Giáp Cốt
54%
Lan Tràn
4%
Tiếp Sức
20%
Kiên Cường
65%
Offense
13%
Offense
86%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
92%
Flex
10%
58%
57