Bảng Ngọc Fiora
S
Top

Bảng Ngọc Fiora

Vũ Điệu Kiếm Sư
Lao Tới
Q
Phản Đòn
W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E
Đại Thử Thách
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
70/63
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
46%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Fiora runes

Fiora Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Pháp Thuật
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
>99%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
69%
Giáp Cốt
30%
Lan Tràn
35%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
50%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
7%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
93%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
21%
82%
<1%
98%
<1%
0%
2%
77%
20%
70%
291
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Fiora runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Fiora.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
82%
14%
3%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Pháp Thuật
12.22
73%
Quyền Năng Bất Diệt
Pháp Thuật
12.21
63%
Quyền Năng Bất Diệt
Pháp Thuật
12.20
71%