Bảng Ngọc Fiora
S
Top

Bảng Ngọc Fiora

Vũ Điệu Kiếm Sư
Lao Tới
Q
Phản Đòn
W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E
Đại Thử Thách
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Fiora Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
11%
Chinh Phục
89%
Hồi Máu Vượt Trội
1%
Đắc Thắng
86%
Hiện Diện Trí Tuệ
12%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
79%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
15%
Huyền Thoại: Hút Máu
5%
Nhát Chém Ân Huệ
5%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
95%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
22%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
32%
Giáp Cốt
67%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
8%
Kiên Cường
64%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
82%
Flex
16%
46%
15