Bảng Ngọc Nilah
B
Adc

Bảng Ngọc Nilah

Niềm Vui Bất Tận
Thủy Kiếm Vô Dạng
Q
Thủy Giáp Bảo Hộ
W
Lướt Trên Mặt Nước
E
Vũ Điệu Hân Hoan
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
16%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Nilah runes

Nilah Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Áp Đảo
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
13%
Bước Chân Thần Tốc
1%
Chinh Phục
86%
Hồi Máu Vượt Trội
4%
Đắc Thắng
32%
Hiện Diện Trí Tuệ
64%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
31%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
3%
Huyền Thoại: Hút Máu
66%
Nhát Chém Ân Huệ
18%
Đốn Hạ
7%
Chốt Chặn Cuối Cùng
75%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
25%
Ngọn Gió Thứ Hai
68%
Giáp Cốt
7%
Lan Tràn
30%
Tiếp Sức
56%
Kiên Cường
14%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
96%
Flex
4%
49%
49
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Flex
This is a Nilah runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Nilah.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
86%
Nhịp Độ Chết Người
13%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Áp Đảo
12.15
62%
Chinh Phục
Kiên Định
12.14
58%
Chinh Phục
Kiên Định
12.13
50%