Bảng Ngọc Dr. Mundo
D
Adc

Bảng Ngọc Dr. Mundo

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Dr. Mundo runes

Dr. Mundo
...

...
...
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
5
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Dr. Mundo runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Dr. Mundo.
Đặc quyền Then chốt
100%
Rune Path Trend
13.19
100%
13.18
0%
13.17
0%