Bảng Ngọc Dr. Mundo
A
Top

Bảng Ngọc Dr. Mundo

Điên Thì Cứ Đi
Cưa Nhiễm Khuẩn
Q
Sốc Điện Tim
W
Đập Bầm Dập
E
Suýt Quá Liều
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
8/7
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Dr. Mundo Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
56%
Giáp Cốt
44%
Lan Tràn
25%
Tiếp Sức
63%
Kiên Cường
12%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
70%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
30%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
20%
Vận Tốc Tiếp Cận
80%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
3%
Offense
69%
Offense
24%
Offense
35%
Flex
66%
Flex
6%
Defense
17%
Flex
52%
Flex
27%
37%
22