Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Dr. Mundo
C
Top

Bảng Ngọc Dr. Mundo

Điên Thì Cứ Đi
Cưa Nhiễm Khuẩn
Q
Sốc Điện Tim
W
Đập Bầm Dập
E
Suýt Quá Liều
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Dr. Mundo Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
99%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
1%
Tàn Phá Hủy Diệt
88%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
12%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
69%
Giáp Cốt
27%
Lan Tràn
62%
Tiếp Sức
21%
Kiên Cường
18%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
84%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
9%
Giao Hàng Bánh Quy
13%
Thấu Thị Vũ Trụ
5%
Vận Tốc Tiếp Cận
81%
Thuốc Thời Gian
7%
Offense
11%
Offense
74%
Offense
15%
Offense
31%
Flex
47%
Flex
23%
Defense
5%
Flex
73%
Flex
23%
56%
16