Bảng Ngọc Master Yi
S
Jungle

Bảng Ngọc Master Yi

Chém Đôi
Tuyệt Kỹ Alpha
Q
Thiền
W
Võ Thuật Wuju
E
Chiến Binh Sơn Cước
R
Sát Thủ
Sát Thủ
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Master Yi runes

Master Yi Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
59%
Đốn Hạ
3%
Chốt Chặn Cuối Cùng
38%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
3%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
97%
Thợ Săn Kho Báu
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
69%
13
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Master Yi runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Master Yi.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
73%
Mưa Kiếm
24%
Chinh Phục
2%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.22
75%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.21
50%
Mưa Kiếm
12.20
100%