Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Ekko
A
Jungle

Bảng Ngọc Ekko

Động Cơ Z Cộng Hưởng
Dây Cót Thời Gian
Q
Lưỡng Giới Đồng Quy
W
Biến Chuyển Pha
E
Đột Phá Thời Gian
R
Sát Thủ
Sát Thủ
35/42
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Ekko Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
7%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
93%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
>99%
Mắt Thây Ma
2%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
98%
Thợ Săn Tham Lam
93%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
7%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
98%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
31%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
71%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
77%
Flex
25%
68%
180