Bảng Ngọc K'Sante
B
Top

Bảng Ngọc K'Sante

Bản Năng Chiến Binh
Thần Khí Ntofo
Q
Mở Đường
W
Bước Chân Dũng Mãnh
E
Chơi Khô Máu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
349/301
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
23%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of K'Sante runes

K'Sante Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
94%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
6%
Kiểm Soát Điều Kiện
8%
Ngọn Gió Thứ Hai
68%
Giáp Cốt
24%
Lan Tràn
58%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
42%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
30%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
41%
Vận Tốc Tiếp Cận
29%
Thuốc Thời Gian
0%
1%
90%
<1%
10%
71%
21%
20%
65%
21%
89%
1,231
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a K'Sante runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ K'Sante.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
97%
2%
<1%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
13.1
93%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.23
78%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.22
69%