Bảng Ngọc Riven
A
Top

Bảng Ngọc Riven

Kiếm Cổ Ngữ
Tam Bộ Kiếm
Q
Kình Lực
W
Anh Dũng
E
Lưỡi Kiếm Lưu Đày
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Riven Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
2%
Chinh Phục
98%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
76%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
20%
Huyền Thoại: Hút Máu
4%
Nhát Chém Ân Huệ
7%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
93%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
33%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
44%
Giáp Cốt
53%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
16%
Kiên Cường
44%
Offense
47%
Offense
24%
Offense
29%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
91%
Flex
7%
82%
9