Bảng Ngọc Riven
S
Top

Bảng Ngọc Riven

Kiếm Cổ Ngữ
Tam Bộ Kiếm
Q
Kình Lực
W
Anh Dũng
E
Lưỡi Kiếm Lưu Đày
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Riven Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
48%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
52%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
32%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
8%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
4%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
56%
Offense
64%
Offense
0%
Offense
36%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
72%
Flex
28%
50%
8