Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Riven
A
Top

Bảng Ngọc Riven

Kiếm Cổ Ngữ
Tam Bộ Kiếm
Q
Kình Lực
W
Anh Dũng
E
Lưỡi Kiếm Lưu Đày
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Riven Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
51%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
49%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
97%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
33%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
25%
Giáp Cốt
75%
Lan Tràn
1%
Tiếp Sức
12%
Kiên Cường
53%
Offense
86%
Offense
8%
Offense
8%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
89%
Flex
10%
77%
17