Bảng Ngọc Camille
A
Top

Bảng Ngọc Camille

Thích Ứng Phòng Ngự
Giao Thức Chuẩn Xác
Q
Đá Quét Chiến Thuật
W
Bắn Dây Móc
E
Tối Hậu Thư
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
21/14
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Camille Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
18%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
82%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
60%
Giáp Cốt
37%
Lan Tràn
37%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
57%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
68%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
23%
Vận Tốc Tiếp Cận
6%
Thuốc Thời Gian
3%
Offense
32%
Offense
70%
Offense
<1%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
67%
Flex
30%
58%
76