Bảng Ngọc Camille
S
Top

Bảng Ngọc Camille

Thích Ứng Phòng Ngự
Giao Thức Chuẩn Xác
Q
Đá Quét Chiến Thuật
W
Bắn Dây Móc
E
Tối Hậu Thư
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/5
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
14%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Camille Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
>99%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
98%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
39%
Giáp Cốt
60%
Lan Tràn
38%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
55%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
65%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
22%
Vận Tốc Tiếp Cận
6%
Thuốc Thời Gian
8%
Offense
39%
Offense
67%
Offense
<1%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
80%
Flex
17%
85%
191