Bảng Ngọc Camille
S
Top

Bảng Ngọc Camille

Thích Ứng Phòng Ngự
Giao Thức Chuẩn Xác
Q
Đá Quét Chiến Thuật
W
Bắn Dây Móc
E
Tối Hậu Thư
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
21/18
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Camille Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
94%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
40%
Giáp Cốt
60%
Lan Tràn
43%
Tiếp Sức
13%
Kiên Cường
44%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
51%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
92%
Thấu Thị Vũ Trụ
51%
Vận Tốc Tiếp Cận
4%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
24%
Offense
79%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
74%
Flex
26%
83%
99