Bảng Ngọc Trundle
A
Jungle

Bảng Ngọc Trundle

Cống Phẩm Đại Vương
Nhai Nuốt
Q
Vương Quốc Băng Hàn
W
Cột Băng
E
Chinh Phục
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
12/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Trundle Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
95%
Nhịp Độ Chết Người
3%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
53%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
47%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
80%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
20%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
74%
Vận Tốc Tiếp Cận
26%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
88%
Flex
8%
73%
53