Bảng Ngọc Trundle
B
Jungle

Bảng Ngọc Trundle

Cống Phẩm Đại Vương
Nhai Nuốt
Q
Vương Quốc Băng Hàn
W
Cột Băng
E
Chinh Phục
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
10/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Trundle runes

Trundle Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
28%
Nhịp Độ Chết Người
68%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
4%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
17%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
83%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
64%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
36%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
94%
Thời Điểm Hoàn Hảo
4%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
81%
Vận Tốc Tiếp Cận
19%
Thuốc Thời Gian
0%
0%
>99%
0%
>99%
0%
0%
11%
87%
2%
73%
61
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Trundle runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Trundle.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
75%
Sẵn Sàng Tấn Công
21%
Chinh Phục
3%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.22
58%
Nhịp Độ Chết Người
12.21
39%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.20
42%