Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Trundle
B
Jungle

Bảng Ngọc Trundle

Cống Phẩm Đại Vương
Nhai Nuốt
Q
Vương Quốc Băng Hàn
W
Cột Băng
E
Chinh Phục
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
11/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Trundle Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
98%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
2%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
22%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
78%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
63%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
37%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
89%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
10%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
86%
Vận Tốc Tiếp Cận
14%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
80%
Flex
20%
52%
53