Bảng Ngọc Trundle
B
Jungle

Bảng Ngọc Trundle

Cống Phẩm Đại Vương
Nhai Nuốt
Q
Vương Quốc Băng Hàn
W
Cột Băng
E
Chinh Phục
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
53/43
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Trundle Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
95%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
5%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
39%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
61%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
55%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
45%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
4%
Bước Chân Màu Nhiệm
92%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
5%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
1%
Thấu Thị Vũ Trụ
81%
Vận Tốc Tiếp Cận
17%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
81%
Flex
14%
72%
183