Bảng Ngọc Gnar
C
Top

Bảng Ngọc Gnar

Đột Biến Gien
Ném Boomerang / Ném Đá
Q
Quá Khích / Đập Phá
W
Nhún Nhảy / Nghiền Nát
E
GNAR!
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
22/26
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Gnar Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
>99%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
30%
Giáp Cốt
68%
Lan Tràn
37%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
62%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
>99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
2%
Flex
<1%
Defense
1%
Flex
82%
Flex
17%
82%
138