Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Gnar
C
Top

Bảng Ngọc Gnar

Đột Biến Gien
Ném Boomerang / Ném Đá
Q
Quá Khích / Đập Phá
W
Nhún Nhảy / Nghiền Nát
E
GNAR!
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Áp Đảo as Gnar Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
8%
Ngọn Gió Thứ Hai
21%
Giáp Cốt
71%
Lan Tràn
43%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
56%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
3%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
95%
Thợ Săn Tài Tình
1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
84%
Flex
10%
54%
35