Bảng Ngọc Gnar
B
Top

Bảng Ngọc Gnar

Đột Biến Gien
Ném Boomerang / Ném Đá
Q
Quá Khích / Đập Phá
W
Nhún Nhảy / Nghiền Nát
E
GNAR!
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
68/54
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Gnar Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
87%
Chinh Phục
13%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
68%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
29%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
7%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
93%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
21%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
12%
Ngọn Gió Thứ Hai
42%
Giáp Cốt
38%
Lan Tràn
31%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
55%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
1%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
66%
Flex
33%
72%
187