Bảng Ngọc Tristana
B
Adc

Bảng Ngọc Tristana

Ngắm Bắn
Súng Liên Thanh
Q
Phóng Nhảy Tên Lửa
W
Bọc Thuốc Súng
E
Đại Bác Đẩy Lùi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
19/25
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Tristana runes

Tristana Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
4%
Đắc Thắng
56%
Hiện Diện Trí Tuệ
40%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
7%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
93%
Nhát Chém Ân Huệ
35%
Đốn Hạ
59%
Chốt Chặn Cuối Cùng
6%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
62%
Tác Động Bất Chợt
3%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
32%
Thợ Săn Kho Báu
98%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
3%
97%
0%
97%
3%
0%
<1%
91%
8%
44%
76
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Tristana runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Tristana.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
70%
Mưa Kiếm
27%
Sẵn Sàng Tấn Công
3%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.22
43%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.21
41%
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.20
47%