Bảng Ngọc Tristana
A
Adc

Bảng Ngọc Tristana

Ngắm Bắn
Súng Liên Thanh
Q
Phóng Nhảy Tên Lửa
W
Bọc Thuốc Súng
E
Đại Bác Đẩy Lùi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
9/10
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Tristana Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
11%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
88%
Thợ Săn Tham Lam
99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
1%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
19%
Đắc Thắng
20%
Hiện Diện Trí Tuệ
36%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
25%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
75%
Nhát Chém Ân Huệ
6%
Đốn Hạ
19%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
<1%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
94%
Flex
8%
77%
156