Bảng Ngọc Tristana
C
Adc

Bảng Ngọc Tristana

Ngắm Bắn
Súng Liên Thanh
Q
Phóng Nhảy Tên Lửa
W
Bọc Thuốc Súng
E
Đại Bác Đẩy Lùi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
31/17
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Tristana Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
27%
Đắc Thắng
73%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
69%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
31%
Nhát Chém Ân Huệ
98%
Đốn Hạ
2%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
69%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
17%
Ngọn Gió Thứ Hai
12%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
31%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
97%
Flex
4%
49%
104