Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Tristana
B
Adc

Bảng Ngọc Tristana

Ngắm Bắn
Súng Liên Thanh
Q
Phóng Nhảy Tên Lửa
W
Bọc Thuốc Súng
E
Đại Bác Đẩy Lùi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
12/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Tristana Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
24%
Poro Cảnh Giới
1%
Thu Thập Nhãn Cầu
75%
Thợ Săn Tham Lam
99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
1%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
47%
Đắc Thắng
11%
Hiện Diện Trí Tuệ
27%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
17%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
83%
Nhát Chém Ân Huệ
7%
Đốn Hạ
9%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
87%
Flex
15%
65%
107