Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Nidalee
C
Jungle

Bảng Ngọc Nidalee

Rình Rập
Phóng Lao / Cắn Xé
Q
Bẫy Rập / Vồ
W
Sức Mạnh Hoang Dã / Vả
E
Lốt Báo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
19/18
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
18%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Nidalee Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
31%
Thú Săn Mồi
<1%
Thu Thập Hắc Ám
69%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
3%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
97%
Mắt Thây Ma
29%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
71%
Thợ Săn Tham Lam
54%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
46%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
6%
Thăng Tiến Sức Mạnh
80%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
14%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
88%
Cuồng Phong Tích Tụ
11%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
77%
Flex
26%
69%
149