Bảng Ngọc Nidalee
C
Jungle

Bảng Ngọc Nidalee

Rình Rập
Phóng Lao / Cắn Xé
Q
Bẫy Rập / Vồ
W
Sức Mạnh Hoang Dã / Vả
E
Lốt Báo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
186/123
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Nidalee runes

Nidalee Thu Thập Hắc Ám

Thu Thập Hắc Ám
Pháp Thuật
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
46%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
54%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
1%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
99%
Mắt Thây Ma
51%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
49%
Thợ Săn Kho Báu
99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
4%
Thăng Tiến Sức Mạnh
90%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
8%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
93%
Cuồng Phong Tích Tụ
5%
1%
95%
2%
96%
<1%
0%
2%
84%
20%
82%
509
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Nidalee runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Nidalee.
Đặc quyền Then chốt
Thu Thập Hắc Ám
54%
Sốc Điện
39%
7%
Rune Path Trend
Thu Thập Hắc Ám
Pháp Thuật
13.1
47%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.23
62%
Thu Thập Hắc Ám
Pháp Thuật
12.22
33%