Bảng Ngọc Lucian
B
Adc

Bảng Ngọc Lucian

Xạ Thủ Ánh Sáng
Tia Sáng Xuyên Thấu
Q
Tia Sáng Rực Cháy
W
Truy Cùng Diệt Tận
E
Thanh Trừng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
29/23
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
18%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Lucian Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
>99%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
3%
Hiện Diện Trí Tuệ
97%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
96%
Nhát Chém Ân Huệ
57%
Đốn Hạ
40%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
46%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
56%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
<1%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
92%
Flex
8%
85%
258