Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Lucian
C
Adc

Bảng Ngọc Lucian

Xạ Thủ Ánh Sáng
Tia Sáng Xuyên Thấu
Q
Tia Sáng Rực Cháy
W
Truy Cùng Diệt Tận
E
Thanh Trừng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
165/129
Thắng/Thua
7%
Tỉ lệ bị chọn
12%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Lucian Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
>99%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
1%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
96%
Nhát Chém Ân Huệ
54%
Đốn Hạ
45%
Chốt Chặn Cuối Cùng
1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
61%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
37%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
3%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
79%
Flex
26%
71%
462