Bảng Ngọc Lucian
C
Mid

Bảng Ngọc Lucian

Xạ Thủ Ánh Sáng
Tia Sáng Xuyên Thấu
Q
Tia Sáng Rực Cháy
W
Truy Cùng Diệt Tận
E
Thanh Trừng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
23/25
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Lucian Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
>99%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
2%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
11%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
89%
Nhát Chém Ân Huệ
72%
Đốn Hạ
17%
Chốt Chặn Cuối Cùng
11%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
37%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
48%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
17%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
40%
Flex
59%
96%
229