Bảng Ngọc Lucian
B
Adc

Bảng Ngọc Lucian

Xạ Thủ Ánh Sáng
Tia Sáng Xuyên Thấu
Q
Tia Sáng Rực Cháy
W
Truy Cùng Diệt Tận
E
Thanh Trừng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
59/63
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Lucian runes

Lucian Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Cảm Hứng
Đòn Phủ Đầu
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
8%
Giao Hàng Bánh Quy
90%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
94%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
20%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
6%
Thiêu Rụi
72%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
8%
<1%
>99%
0%
100%
0%
0%
0%
95%
5%
38%
172
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Lucian runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Lucian.
Đặc quyền Then chốt
Đòn Phủ Đầu
57%
42%
<1%
Rune Path Trend
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
12.22
43%
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
12.21
35%
Đòn Phủ Đầu
12.20
35%