Bảng Ngọc Renekton
D
Top

Bảng Ngọc Renekton

Đế Chế Cuồng Nộ
Vũ Điệu Cá Sấu
Q
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
W
Cắt và Xắt
E
Thần Cá Sấu
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Renekton Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
24%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
76%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
66%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
34%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
12%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
88%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
9%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
59%
Giáp Cốt
39%
Lan Tràn
18%
Tiếp Sức
9%
Kiên Cường
65%
Offense
63%
Offense
37%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
68%
Flex
31%
98%
40