Bảng Ngọc Renekton
C
Top

Bảng Ngọc Renekton

Đế Chế Cuồng Nộ
Vũ Điệu Cá Sấu
Q
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
W
Cắt và Xắt
E
Thần Cá Sấu
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
17/16
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Renekton runes

Renekton Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Sẵn Sàng Tấn Công
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
24%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
76%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
48%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
52%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
39%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
61%
Giáp Cốt
35%
Lan Tràn
20%
Tiếp Sức
9%
Kiên Cường
35%
70%
33%
0%
97%
<1%
0%
3%
77%
20%
97%
159
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Renekton runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Renekton.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
74%
Sẵn Sàng Tấn Công
25%
1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
70%
Chinh Phục
Kiên Định
12.21
75%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
69%