Bảng Ngọc Renekton
D
Top

Bảng Ngọc Renekton

Đế Chế Cuồng Nộ
Vũ Điệu Cá Sấu
Q
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
W
Cắt và Xắt
E
Thần Cá Sấu
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
10/8
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
12%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Renekton Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
8%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
92%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
53%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
47%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
5%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
95%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
18%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
51%
Giáp Cốt
47%
Lan Tràn
12%
Tiếp Sức
39%
Kiên Cường
33%
Offense
74%
Offense
28%
Offense
1%
Offense
94%
Flex
1%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
77%
Flex
24%
95%
127