Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Renekton
D
Top

Bảng Ngọc Renekton

Đế Chế Cuồng Nộ
Vũ Điệu Cá Sấu
Q
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
W
Cắt và Xắt
E
Thần Cá Sấu
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Renekton Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
9%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
91%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
52%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
48%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
15%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
55%
Giáp Cốt
44%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
19%
Kiên Cường
59%
Offense
73%
Offense
31%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
78%
Flex
19%
97%
44