Bảng Ngọc Malphite
C
Top

Bảng Ngọc Malphite

Giáp Hoa Cương
Mảnh Vỡ Địa Chấn
Q
Nắm Đấm Chấn Động
W
Dậm Đất
E
Không Thể Cản Phá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Malphite Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
3%
Dải Băng Năng Lượng
97%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
88%
Mau Lẹ
3%
Tập Trung Tuyệt Đối
9%
Thiêu Rụi
94%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
6%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
36%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
15%
Vận Tốc Tiếp Cận
3%
Thuốc Thời Gian
45%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
6%
Offense
88%
Flex
9%
Flex
3%
Defense
3%
Flex
82%
Flex
15%
53%
7