Bảng Ngọc Malphite
B
Top

Bảng Ngọc Malphite

Giáp Hoa Cương
Mảnh Vỡ Địa Chấn
Q
Nắm Đấm Chấn Động
W
Dậm Đất
E
Không Thể Cản Phá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Malphite Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
86%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
14%
Thiêu Rụi
99%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
1%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
12%
Vận Tốc Tiếp Cận
4%
Thuốc Thời Gian
80%
Offense
83%
Offense
10%
Offense
7%
Offense
90%
Flex
10%
Flex
1%
Defense
0%
Flex
92%
Flex
6%
53%
18