Bảng Ngọc Malphite
B
Top

Bảng Ngọc Malphite

Giáp Hoa Cương
Mảnh Vỡ Địa Chấn
Q
Nắm Đấm Chấn Động
W
Dậm Đất
E
Không Thể Cản Phá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
9/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Malphite Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
99%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
1%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
19%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
5%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
76%
Offense
65%
Offense
0%
Offense
36%
Offense
81%
Flex
19%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
82%
Flex
17%
39%
23