Bảng Ngọc Xayah
C
Adc

Bảng Ngọc Xayah

Nhát Cắt Gọn Gàng
Phi Dao Đôi
Q
Bộ Cánh Chết Người
W
Triệu Hồi Lông Vũ
E
Bão Tố Nổi Dậy
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
44/29
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Xayah runes

Xayah Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
6%
Đắc Thắng
2%
Hiện Diện Trí Tuệ
92%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
2%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
98%
Nhát Chém Ân Huệ
37%
Đốn Hạ
59%
Chốt Chặn Cuối Cùng
5%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
69%
Thời Điểm Hoàn Hảo
5%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
28%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
0%
>99%
0%
>99%
0%
0%
1%
93%
6%
47%
101
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Xayah runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Xayah.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
90%
10%
<1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.22
40%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.21
61%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.20
75%