Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Xayah
C
Adc

Bảng Ngọc Xayah

Nhát Cắt Gọn Gàng
Phi Dao Đôi
Q
Bộ Cánh Chết Người
W
Triệu Hồi Lông Vũ
E
Bão Tố Nổi Dậy
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
19/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Xayah Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
13%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
86%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
3%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
97%
Nhát Chém Ân Huệ
43%
Đốn Hạ
54%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
37%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
63%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
91%
Flex
9%
68%
105