Bảng Ngọc Xayah
C
Adc

Bảng Ngọc Xayah

Q
W
E
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
16/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Xayah runes

Xayah
...

...
...
0%
>99%
0%
>99%
0%
0%
46%
0%
26%
79%
84
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Xayah runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Xayah.
Đặc quyền Then chốt
93%
3%
4%
Rune Path Trend
14.4
67%
14.3
93%
14.2
82%